FX:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
USDCHF ราคา ณ ปัจจุบันยังคงเป็น Sideway โดยมองว่า Key level อยู่ที่บริเวณ 0.90368 เป็นจุดพิจารณาการออกออเดอร์
กลยุทธ์ พิจารณา Price action หรือ Wick rejections ในการออกออเดอร์ตาม Plan A or B

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ