Purich

USD/CHF: ยังวิ่งอยู่ในกรอบในช่วงนี้

OANDA:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
USD/CHF: ยังวิ่งอยู่ในกรอบในช่วงนี้

คำแนะนำทางด้านการเทรด:

สกุลเงินดอลล่าร์เทียบกับสกุลเงินสวิตฟังหรือเรียกว่า USD/CHF ยังวิ่งอยู่ในกรอบและยังคงสร้างแนว Module ใหม่ขึ้นเรื่อยเรื่อยถึงแม้ว่าจะมีการกดดันมาจากสกุลเงินดอลล่าร์ที่มีการผันผวนในช่วงวันสองวันนี้ สกุลเงินสวิตฟังก็ยังคงมีการกดดันเช่นเดียวกันจึงทำให้คู่สกุลเงินนี้ยังวิ่งอยู่ในกรอบแนะนำควรติดตามแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

โดยถ้าเกิดว่ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับที่สำคัญรายก็คือ 0.98928 ถ้าร่วงลงและยืนต่ำกว่าในราคาดังกล่าวได้แนวรับที่สองก็คือ 0.98582 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากและควรติดตามว่าถ้าร่วงลงอย่างต่อเนื่องแนวรับสุดท้ายก็คือ 0.98417 ซึ่งเป็นแนวรับที่จะต้องติดตามในรอบนี้

แต่ถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นแนวต้านสำคัญแรกก็คือ 0.99325 และแนวต้านที่สำคัญอย่างมากแนวต้านที่สองก็คือ 0.99549 ท่ายืนแล้วในราคาดังกล่าวและดีตัวขึ้นไปได้ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญนี้อาจจะไปถึงแนวต้านสุดท้ายก็คือ 0.99821 แนะนำควรติดตามอย่างใกล้ชิด

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ:

ในส่วนของสกุลเงินดอลล่าร์ในวันนี้จะมีการประกาศที่สำคัญในช่วงเวลา 22:00 น. จึงอาจจะทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนและมีการดีดตัวไปตามการประกาศในระยะสั้นอย่างไรก็ตาม จะเน้นทิศทางในระยะสั้นเท่านั้นในส่วนของสกุลเงินสวิตฟังในตอนนี้อาจจะวิ่งอยู่ในมุมมองของปัจจัยภายในต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ