FOREXCOM:USDCHF   ดอลลาร์สหรัฐ / ฟรังก์สวิส
USDCHF เกิดการก่อตัวแบบ Rishg Wedging Pattern ยังคงเป็นขาลงมีโอกาสไปถึงแนวรับด้านล่างสูง