Surachate

วิเคราะห์แนวโน้มราคา USD/CAD Timeframe D1 Week

เพิ่มขึ้น
FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
วิวิเคราะห์แนวโน้มราคา USD/CAD Timeframe D1 Week

ภาพรวมของราคาอยู่ในกรอบ Sideway ขนาดใหญ่

เป็น 3 เหลี่ยม โดยยังไม่เลือกทิศทาง

โดยราคาของ USDCAD เข้ามาใกล้บริเวณโซนแนวรับที่สำคัญ

ซึ่งมองเราสามารถมองได้ว่าบริเวณนี้ถือว่าราคาถูกมาก

โดยจะหาจังหวะเข้าเลย หรือรอสัญญาณกลัวตัวก็ได้

เนื่องจากบริเวณนี้เป็นโซนที่ได้เปรียบอยู่แล้ว

กรณีการหาจังหวะ Buy จึงได้เปรียบ โดย ตั้ง SL ไว้ที่

ใต้ Low เดิม ทำให้เราได้ Risk Reward Ratio ที่ สูง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ