VATICAN

USDCAD [30/3/63] มองขึ้น

เพิ่มขึ้น
SAXO:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
คาดการณ์ว่าราคาทำ W4 จบแล้ว กำลังขึ้น Impluse/Dianonal W5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ