FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
คิดว่าเป็น Non-Standard Small x-wave
ปรากฏว่า wave-a fail ตอนนี้คาดการณ์ไว้สองแบบ
แบบที่ 1 คือ wave-c failure แล้วลง
แบบที่2 คือเป็น combination ทำรูปแบบสุดท้ายเป็น Triangle แล้วลง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ