FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
USDCAD ได้ทดสอบแนวต้าน หาจังหว่ะ Sell พร้อม SL หากราคาทะลุแนวต้านเส้นแดงได้
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: SL
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ