VATICAN

USDCAD [26/03/63] ขายหมู ทั้งที่ทนถือมา 2 วัน

ลดลง
VATICAN ที่อัปเดต:   
SAXO:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
สีฟ้า : เข้า Short
สีส้ม : โดนปิดไปเพราะ SL ตั้งผิดที่ราคาขึ้นมาเกี่ยวก็ลงยาวเลย
สีเขียว : จุดที่ตั้ง TP ไว้

#แก้ไข : ไม่ตั้ง SL มั่ว นับคื่ลภายในให้ดีๆ
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ