FOREXCOM:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
USDCAD, H4 รอสังเกตบริเวณ 0.786 ถ้ามี Price Action Confirm จนเกิดสัญญาณ Sell

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ