BabyNightz

USDCAD : รอ sell จะทำ H&S ไหล่ขวา ??

ลดลง
FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
ราคากำลังขึ้นมาทดสอบที่ fibo retest 78.6% ซึ่งบริเวณนี้กำลังจะเกิด H&S

ที่ซ้อนทับกับ gartlay HM และ fibo exten 127 TF H1 พบ divergence ด้วย

**คำแนะนำ: ไม่ OVT กำหนดความเสี่ยง และ ตั้ง SL ทุกครั้งที่ทำการเทรด**
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ