hoonruntrend

us30 22600 จุดเลือกทาง จะขึ้นหรือลง

CURRENCYCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ขึ้นมาเทส แล้ว 2 ครั้ง รอบนี้เป็นครั้งที่ 3 ถ้าพรุ่งนี้มีแรง จะกลับตัวเป็นแนวโน้มขึ้นในระยะกลาง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ