CURRENCYCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
การวางแผนการเทรดด้วยเทคนิค
Quasimodo Pattern
Support and Resistance
Demand and Supply
Chart Pattern
Price Action

ข้อควรระวัง เมื่อราคามาถึงโซนต้องเช็ค Pattern อื่นประกอบการพิจารณา


*บทความนี้เป็นเพียงการวางแผนเทรดส่วนบุคคล ไม่ได้มีเจตนาชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน*