HumanGraphy

US30 : "ดาวฟิว" สัญญาณของการจบเทรนชุดขึ้นแบบ x1W

CURRENCYCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
"ตก 2-4 Trendline" สัญญาณของการจบชุดเวฟ 1 ยืด เข้าสู่โหมดของการพัก หรือ กลับตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ