hoonruntrend

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ หลุด 23500 ขาขึ้นเรียบร้อยแล้ว

ลดลง
CURRENCYCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ให้ระมัดระวังหากวันนี้ขึ้นไปยืน 23500 ไม่ได้ จะเป็น sideway dow ลงทันที

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ