hoonruntrend

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ หลุด 23500 ขาขึ้นเรียบร้อยแล้ว

ลดลง
CURRENCYCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
จำนวนเข้าชม 53
2
ให้ระมัดระวังหากวันนี้ขึ้นไปยืน 23500 ไม่ได้ จะเป็น sideway dow ลงทันที