จากโพสที่แล้วของ us100 ราคาลงมาตามคาด รูปแบบของสามเหลี่ยมบ่งบอกถึงการอ่อนแรงของราคาเป็นปลายคลื่นอะไรบางอย่าง เป้าหมายแรกของการลงคือเส้นชมพูด้านล่างครับจุดคัทอยู่ที่เส้นสีเลือดหมูครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ