SET:UPA   UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
UPA เสี่ยยักซื้อไป 12.83% ที่ 0.16 หมายความว่าเขาจะขายตรงราคา 0.30 ไม่ได้เลย ขายกำไรไม่ถึง 100% ถ้าฮายเป็นเจ้า
1.ค่อยๆลินขายทีละ 100 ล้าน
2.รอหุ้นขึ้นเยอะมากๆปั่นกระแสค่อยขาย
3.พื้นฐานเทรินอะราวจริงๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ