Baswarakorn

XRPUSDT - UNIUSDT เพิ่งรู้ว่าขึ้นลงใกล้เคียงกันอย่างกับแกะ

BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
คนละราคา แต่ขึ้นลงเท่ากัน ลองเทียบเล่นๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ