M_Saran_Trader

UNITHB วิเคราะห์แนวทาง ที่กราฟจะไปต่อ

BITKUB:UNITHB   Uniswap
TP#3 - 1100
TP#3 - 1000
TP#2 - 914
TP#1 - 810
BUY#1- 750
BUY#2 - 650
BUY#3 -
CUTLOSE - 610
-----------------------------------------------
- แนวที่ไม่ควรหลุดเลย 610 บาท
- ตอนนี้กราฟยัง sidewaye ในกรอบอยู่ เมื่อไหร่ที่มันทะลุ Descending channel หรือกรอบนี้ไปได้ มันจะไปราคา 1000+
- ท้า 2-3 วันนี้ยืน 750 ไม่อยู่ก็จะลงมาแนว 650 ตรงนี้ช้อนได้เลย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ