Markkz

เหรียญ metaverse อีกเหรียญที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึง TVKUSD

เพิ่มขึ้น
BINANCE:TVKBUSD   TVK / Binance USD
ในเหรียญกลุ่มนี้ทุกคนจะต้องรู้จัก mana sand หรือเหรียญอื่นๆ แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญ TVK เหรียญที่คนยังไม่ค่อยให้ความสนใจ

ถ้าพูดถึงในเรื่องกราฟต้องบอกว่าในกลุ่มนี้หน้าตากราฟจะคล้ายๆกันยกเว้นเหรียญนี้ ความสวยของเหรียญนี้คือมีโอกาสในการขึ้นเวฟ 3 และคลื่นย่อยภายในครบขาแล้วพร้อมขึ้นไปต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ