SET:TVD   None
ในการวิเคราะห์เบื้องต้นในTfdayนั้นยังเป็นขาขึ้นแท่งเทียนนั้นอยู่เหนือEmaเส้นchopได้ทะลุขึ้นเหนือโซนสีเขียวเรียบร้อยแล้วmacdก็ทะลุ0มาสักพักแล้วติดตามกันต่อไปว่าจะไปได้ไกลขนาดไหน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ