HumanGraphy

TU : แนวโน้มขึ้น (ระยะสั้น)

เพิ่มขึ้น
SET:TU   THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TU : แนวโน้มขึ้น
ระยะกลาง : ราคามีโอกาสยกขึ้นถึง Mode แนวต้าน
ระยะสั้น : ราคาขึ้นถึงเป้าหมาย Swing รอบที่1 แล้วอาจมีการพักตัวสร้างฐานบริเวณนี้
ถ้าพักตัวไม่ลึกอาจไปถึงเป้าระยะกลางได้อีกรอบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ