bnet17

TU Week 19.90

ลดลง
SET:TU   THAI UNION GROUP
TU Week 19.90
-1.ปริมาณ ขาย มากกว่า ซื้อ
-2. โมเมนตัม MACD พร้อมตัดลง
แนวรับ 1 บริเวณ 18.10บาท
แนวรับ 2 บริเวณ 16.60 บาท (ema 200)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ