mooham2011

TU sleeping alligator

การศึกษา
SET:TU   THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TU breakout แนวต้านใหญ่ขึ้นมาแต่ยังไม่ไป ตอนนี้พักตัวแถวแนวต้านเดิมทำกรอบสะสม ค่อยๆทำ higher low ยกขึ้นไปจ่อแนวต้าน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ