Thatchai789

ttcl

เพิ่มขึ้น
SET:TTCL   TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้อาจจะทำเฟว4แต่ห้ามลงมาต่ำกว่ายอดเวฟ1

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ