win.sutthichai

หุ้น TTA กลับตัวขึ้นได้สวยงามเหมาะกับการทำกำไรระยะสั้น

SET:TTA   THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
แนวโน้มมีโอกาสการกลับตัว ให้จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 7.05 และเป้าหมายราคา อยู่ที่ 8 บาท เป็นแนวแรก และ 9 บาท ในแนวถัดไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ