parichatkaset

tta ลุ้นขึ้นจะไปได้ไกลแค่ไหน แล้วแต่เจ้าฮะ

SET:TTA   THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
ราคาเกิดรูปแบบการกลับตัว มาพร้อมโวลุม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ