kiyoshi999

@kknz แชร์มุมมอง TESLA //05-06-2022

ลดลง
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
ราคาลงมาทดสอบที่โซนสีขาว(61.8%) แล้วรีบาวนด์ขึ้นเป็น w.c
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ