NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
TSLA ส่วนตัวตอนนี้มองในจังหวะรอเข้า buy กราฟกำลังทำตัวเพื่อประการขาขึ้น รอเข้า ตามจังหวะ 1 2 3 ตามกรอบราคา รับต้าน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ