kiyoshi999

TSLA แชร์มุมมอง ณ วันที่ @03-06-2022

เพิ่มขึ้น
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
หุ้นเทสล่าอาจจะจบขาลง(Down-Trend) เรียบร้อยแล้ว และกำลังก่อตัวเป็น Impulse/smallx เพื่อทำทรงขาขึ้นใหม่อีกครั้ง *แต่ราคาจำเป็นต้อง retrace อย่างต่ำ 38.2% of C เพื่อเป็นการยืนยันว่าคลื่นที่ขึ้นมานั้นไม่ใช่คลื่นย่อยแต่เป็นคลื่นหลักจริงๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ