SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้น่าจะกำลังทำเวฟ 3 น่าจะขึ้นไปแถวๆ 6.30-6. 40 แล้วย่อลงมาก่อนค่อยขึ้นไปแถวๆ 7.60-7.70

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ