SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ในมุมมองของผมตอนนี้ น่าจะอยู่ใน ขา c ของ 2 อาจจะใกล้จบ ขา c ของ 2 แล้ว อาจจะได้เก็บ คลื่น 3
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ