NutaponKo

ลุ้นดีดสั้น

SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
เนื่องจากทองลงมาพักตัว สินทรัพย์ก็จะหมุนไปตลาดอื่น
จากทรง พรุ่งเปิดยืน 3.84 น่าลุ้นเด้งแรงๆ สั้นๆ
คัท 3.82 ชอบเพราะกลายเป็นเบอร์ 2 แล้ว
แต่จากที่ใช้เน็ทมือถือผมชอบมากกว่าหลายค่าย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ