theoris

ทรู รอราคาผ่าน 6.25 ก็ไปต่อได้

SET:TRUE   TRUE CORPORATION PCL
จริงแล้ว ย่อมาก็ซื้อได้ตลาด
หากปิดแก๊ปได้และผ่านแนว 6.25 ขึ้นไปได้ ก็ลงทุนระยะยาวไป 6.8 , 7.45
แต่หากไม่ผ่านน่าจะลงไปแนวรับโซน 5.5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ