Thatchai789

true

เพิ่มขึ้น
SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาปิดเหนือ 4.70 น่าเข้า นิวโลเมื่อไหร่คัต ถือลงทุนยาวๆได้นะ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ