SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
TRUE 4.06
ระมัดระวัง ถึง แนวต้าน 4.12-4.02
มีโอกาสปรับตัวลงสูง
-1. RSI OVB
-2.Sto OVB
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ