NutaponKo

true ถ้าเปิดเหนือ 3.30

SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
พรุ่งนี้ ถ้าสามารถไปสูงกว่า 3.30 ได้ เป้าสั้น 3.46 และถ้าเบรคต้านใหญ่นี่ได้ ก็ยาว 4.06
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ