Nimmano

TRITN วอลุ่มเข้า พร้อมวิ่งขึ้นมา หรือจะมีอะไรซ่อนอยู่

เพิ่มขึ้น
SET:TRITN   TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
TRITN วอลุ่มเข้า พร้อมวิ่งขึ้นมา หรือจะมีอะไรซ่อนอยู่ วิ่งขึ้นมาพร้อม BROOK ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นลงทุนอยู่ด้วย บริษัทกระจายธุรกิจไปหลากหลาย แต่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคือ ธุรกิจหลัก มีแบ็คล็อคในมือหมื่นล้านที่จะทยอยรับรู้กำไร ทรงเหมือนหุ้นกำลังจะ Turn around ลุ้นเป้าหมาย 1-2 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ