yuttapongtrader

tqr หุ้นดี ลงเก็บ ขึ้นซื้ิอ

SET:TQR   TQR PUBLIC COMPANY LIMITED
ส่วนตัวผมว่ามีอนาคต หุ้นน่าจะขึ้นได้อีก อย่างน้อยๆ ต้องมี 1 เด้ง
ความคิดเห็น: ผมยังถืออยู่นะครับตัวนี้ คิดว่าอย่างน้อยๆ ต้องมี 1-2 เด้งครับ
ความคิดเห็น: ลงก็ซื้อเพิ่มครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ