tradingwithtoptrader

TQM 28-03-62

เพิ่มขึ้น
SET:TQM   TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
TQM อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีรับที่ 29-30 และมีเป้าหมายที่ 33 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ