NutaponKo

TQM ทำATH

เพิ่มขึ้น
SET:TQM   TQM ALPHA PCL
ยังคงเป็นหุ้นที่ทรงขาขึ้นและทำ ath ต่อ เป้่า62 แล้ว ย่อแล้วไม่หลุดเทรนน่าสะสม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ