SIAM_

TPS

เพิ่มขึ้น
SET:TPS   THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY
จุดเข้า 2.50

SL: 2.38
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: TP 2.86
ความคิดเห็น: ราคาปัจจุบัน 2.32
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ