Nungz

TPIPL น่าสนใจติดตาม

SET:TPIPL   TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
วิ่งอยู่ในกรอบ สามเหลี่ยม ถ้าทะลุ 2 บาทได้ควรซื้อติด port บ้าง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ