HumanGraphy

TPCH : ทรงขึ้นมาสวย แต่อาจจะยังพักไม่จบ

SET:TPCH   TPC POWER HOLDING PCL
ทรงขึ้นมาสวย แต่อาจจะยังพักไม่จบ รอดูการฟอร์ม การพักตัวอีกนิด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ