SIAM_

TPA จุดเข้า

เพิ่มขึ้น
SET:TPA   THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
TPA จุดเข้า 6.95

SL 6.45
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: TP#1 - 7.50

TP#2 - 7.85
ความคิดเห็น: 7.10 now รอ volume
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ