kittiampon

#Elliottwave Combination รูปแบบชุดค่าผสม by @ฮีสานเทรดเดอร์

การศึกษา
CRYPTOCAP:TOTAL   มูลค่าตลาดรวมของคริปโต, $
จำนวนเข้าชม 1466
57
Double and Triple Three
Elliott เรียกว่า “การแก้ไขแบบผสมออกด้านข้าง” ในขณะที่การแก้ไข ชุดแรกเป็น Zigzag หรือ Flat ประเภทใดๆ
Triangle จะเป็นส่วนประกอบสุดท้ายที่ อนุญาติของชุดค่าผสมดังกล่าว ในบริบทนี้เรียกว่า “Ttiple” หรือ “Double” คือการ
รวมตัวกันของ Corrective Zigzag ,Flat หรือ Triangle ประเภทต่างๆ การเกิดขึ้นของ Combinations มักจะเป็นการขยาย
ออกไปด้านข้าง และใช้ป้ายกำกับเป็น W,Y,Z และคลื่นปฎิกิริยา X หรือตัวเชื่อมรูปแบบ Combinations สามารถเป็น
รูปแบบการแก้ไขใดๆก็ได้แต่โดยทั่วไป มักจะเป็น Zigzag
-ส่วนใหญ่รูปแบบ Double และ Triple three มักจะเป็นการเคลื่อนที่ไปในแนวนอน แต่แอลเลียต ระบุว่าการก่อตัว
ทั้งหมดอาจเอียงไปตามแนวโน้มที่ใหญ่กว่าก็ได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยพบว่าเป็นเช่นก็ตาม เหตุผลหนึ่งคือไม่เคยมี Zigzag
มากกว่าหนึ่งชุด ไม่มี Triangle มากกว่าหนึ่งรูปจำไว้เพียงอย่างเดียวว่ารูปแบบ Triangle นั้นนำหน้าการเคลื่อนไหวสุดท้าย
ของแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น และจะเป็นชุดเคลื่อนที่สุดท้ายใน double หรือ Triple three
-ชุดค่าผสม Combinations Double และ Triple Zigzag เป็นชุดค่าผสมที่ไม่ใช่แนวนอน ใน Double และ Triple
Zigzag Zigzag ชุดแรกแทบจะไม่ใหญ่พอที่จะถือเป็นการแก้ไขของราคาที่เหมาะสมก่อนหน้า โดยทั่วไปแล้วการเพิ่มขึ้น
เป็น Double หรือ Triple ของรูปแบบจำเป็นต่อการสร้างการย้อนกลับของราคา ที่มีขนาดเพียงพอ เกิดขึ้นเพื่อขยาย
ระยะเวลา ของกระบวนการแก้ไขหลังจากราคาบรรลุเป้าหมายอย่างมีในยะสำคัญ
-หากทำให้มันชัดเจนขึ้น รูปแบบ Combinations และ คลื่นขยายของ Impulse มีความแตกต่างกันเชิงปริมาณ
จำนวนของอนุกรม จำนวน 3+4+4 ฯลฯ ของชุดค่าผสม combinations และ 5+4+4+4 ฯลฯ ของคลื่นขยาย ใน Impulse
Impulsive มีจำนวน 5 และมีการขยายที่นำไปสู่คลื่น 9,13 หรือ 17 คลื่น และ คลื่น Corrective มีจำนวน 3 โดยผสมกัน
ก็จะนำไปสู่ 7 หรือ 11 คลื่น. แต่รูปแบบ Triangle ดูเหมือนจะเป็นข้อยกเว้น แม้ว่าจะสามารถเป็นหนึ่งในสามรูปแบบของ Combination ได้รวม
11 คลื่น ดังนั้น หากการนับภายในไม่ชัดเจนนักวิเคราะห์ บางครั้งอาจได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล เพียงแค่การนับคลื่น
ตัวอย่างช่น การนับ 9,13 หรือ 17 ที่มีการทับซ้อนกันเล็กน้อยนั้น น่าจะเป็น Motive wave ในขณะที่การนับ 7,11,15 ที่มีการทับซ้อนกันจำนวนมาก น่าจะเป็นรูปแบบ Corrective wave ยกเว้น motive wave ประเภท Diagonal ทั้งสอง
รูปแบบ

ความคิดเห็น

ขออนุญาตสอบถามครับ อาจหลายข้อหน่อยนะครับ ผมสงสัยจริงๆ
1. รูปแบบ double หรือ triple จะเกิดขึ้นในรูปแบบของ trend หรือ correction ครับ?
2. ในการเกิดรูปแบบ double หรือ triple นี้ เมื่อเกิดรูปแบบชุดแรกจบแล้ว จะส่งผลให้ เราสามารถคาดการณ์เป้าหมายอะไรของ รูปแบบชุดที่ 2 บ้างไหมครับ?
3. ขา x ควรมีความยาวเท่าไหร่ครับเมื่อเทียบกับ รูปแบบชุดแรกที่ปรับตัวจบไป?
ขอบคุณมากครับ
+2 ตอบกลับ
kittiampon jaohamati
@jaohamati,
1) Correction
2) Y มัก จะ เท่ากับ W และ Z มักจะเท่า กับ Y
3) X ไม่ควรยวเกิน 161.8 แบบ External ของคลื่นก่อนหน้าครับ
ตอบกลับ
jaohamati kittiampon
@kittiampon, 1.แล้วรูปแบบ double หรือ triple สามารถเกิดขึ้นในรูปแบบของ trend ได้ไหมครับ?
2. (ถ้าได้) จะส่งผลให้การปรับตัวของรูปแบบเหมือนเดิม หรือเปลี่ยนไปครับ?
3.(ถ้าเปลี่ยน) เปลี่ยนยังไงครับ?
ขอบคุณที่ช่วยตอบคำถามผมนะครับ ผมสงสัย และหาคนถามยากจริงๆ
ตอบกลับ
จะส่งผลให้คลื่น 5 ขยายหรือป่าวครับ
+1 ตอบกลับ
kittiampon peepgpeepg
@peepgpeepg, มักจะไม่ขยายออกไปครับ อาการเหมื่อน สามเหลี่ยม
ตอบกลับ