koban007

การฝึกวิเคราะห์หาจุดเข้าซื้อที่แม่นยำยิ่งขึ้น

SET:TOP   THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ตัวนี้น่าสนครับกราฟกำลังจะขึ้นแล้ว
ราคาที่เหมาะสมคือช่วง 51.25-54.5
tp 57-59-60
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ