prajobv

Por : Technical Analysis

เพิ่มขึ้น
SET:TOP   THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ส่องหุ้น : TOP – ซื้อ

เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 91.50 – 93.00 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ