NutaponKo

ยังพอมีความหวัง

SET:TOA   TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
หลังจากที่หลุดกระแทกแนวเทรนไปแต่แนวนอนยังไม่ทำโลใหม่ ก็กลายเป็นหุ้นดีในวันที่ฝันร้ายของหลายคน
รอย่ออีกครั้ง ถ้าไม่หลุดค่อยเข้าตอนนี้รถมันออกเกือบกลางทางแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ