tphlxykml

พิจารณาถือBuy

SET:TNPC   THAI NAM PLASTICS CO
กราพยืนเหนือEMAเส้นchopzoneก็ทะลุโซนเขียวแล้วตัวmacdก็ยืนเหนือเส้น0กราฟ4ชั่วโมงถือรันเทรนทำกำไรระยะสั้น1สัปดาร์หรือ2สัปดาร์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ