Zepultula

TMB ทะลุลง รอไปเก็บของถูกกันคะ

ลดลง
SET:TTB   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
หากยังลงอย่างต่อเนื่อง ผ่านเส้นราคา 1.05 ราคาจะลงไปอีกยาวอย่างน้อยไปรับแถว 0.9-0.89 แนวรับเลยคะ รอซื้อแถวนั้น หรือคนที่ถืออยู่ก็มารีบเข้าพอร์ตเพื่อ มูลค่าหุ้นตอนนี้ยังถูกกว่าพื้นฐานอยู่คะ SET:TMB

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ